P + O enzo

p-en-o-enzo-uitspraak-deelder

Of het nu gaat om :

 • een verandertraject,
 • het vergroten van teameffectiviteit,
 • het benutten van uw persoonlijke potentieel
 • of om het praktisch ‘op de winkel passen’ in een HR interim situatie,

P + O enzo ondersteunt en inspireert uw organisatie daar graag bij. Met een heldere blik en energie om de dingen (soms anders en beter) aan te pakken.

Met veel plezier levert P + O enzo diensten op het terrein van:

 • Interim oplossingen op uw HR afdeling;
 • Organisatieontwikkeling en Advies;
 • Trainingen;
 • Assessment, Development, Reïntegratie en Persoonlijke ontwikkeling;
 • Beleid en Arbeidsvoorwaarden.

WAT WIJ DOEN

INTERIM

P+O enzo - interim

 • Behoefte aan een direct inzetbare HR professional met expertise?
 • Kampt u met capaciteitsproblemen op uw HR afdeling?
 • Is uw HR manager met zwangerschapsverlof?
 • Is uw recruiter ziek?
 • Heeft u een nieuwe vacature op het gebied van arbeidvoorwaarden of management development, maar duurt het te lang voordat u een geschikte kandidaat heeft gevonden?

Wat de aanleiding ook is: P + O enzo helpt u graag om deze periode te overbruggen.

TRAININGEN

P+O enzo - trainingen

In alle gevallen staat P + O enzo voor maatwerk gebaseerd op samenwerking. Wij trainen vanuit passie en betrokkenheid bij mensen en resultaat. Interactie met de groepsleden en het uitvoeren van heel diverse oefeningen speelt een belangrijke rol. Evenals een bepaalde zelfwerkzaamheid en de durf om tot zelfinzicht te komen. Training is meer dan alleen het oefenen van situaties. 
Training vraagt ook inzicht in gedrag en het zich ‘eigen maken’ van de aangeboden stof. 
Mits ingebed in een groter geheel, is training een effectief instrument voor de ontwikkeling van medewerkers en organisaties. Dit vraagt om afstemming met de lijn die de organisatie volgt. Op basis daarvan wordt een geïntegreerd leertraject opgesteld, waarbij allerlei leeractiviteiten en werkvormen mogelijk zijn. De trainingen kenmerken zich door een zeer actieve bijdrage van de deelnemers.

P + O enzo geeft onder andere trainingen op het gebied van intervisie, competenties, leiderschap en vaardigheden, waaronder: communicatieve vaardigheden, adviesvaardigheden, feedback geven, slecht nieuws gesprekken voeren etc. Daarnaast is Margot als freelance trainer werkzaam op het gebied van personeelsmanagement aan de HBO opleidingen van het NCOI.

 

ORGANISATIE

P+O enzo - organisatieverandering

Organisatieontwikkeling en Advies

 • Heeft u behoefte aan efficiënte en effectieve (P&O) processen?
 • Weet u waar u met uw afdeling naartoe wil, maar krijgt u uw medewerkers niet in beweging?
 • Wilt u een brede, duurzame basis voor ander gedrag in uw organisatie?
 • Ervaart u een groot gat tussen uw (HRM) beleid en de dagelijkse praktijk?

Iedere organisatie ontwikkelt zich. Dat is een natuurlijk gegeven.
De kunst is deze ontwikkeling zo te stimuleren dat de kwaliteit van uw producten verbetert en dat het uw organisatiedoelstellingen ten goede komt. Samen met u geeft P + O enzo vorm en inhoud aan de werkzaamheden. Door een heldere analyse van de huidige en de gewenste situatie, het opzetten en uitvoeren van operationele taken, het invoeren van structurele maatregelen, begeleiding van managers en medewerkers, het overdragen van kennis en ervaring en een continue dialoog, komen we daadwerkelijk tot ander gedrag bij uzelf en uw mensen. Hierbij is P + O enzo met name in staat om de harde kant van de verandering (de structuur) te verbinden met de zachte kant (de cultuur).

P + O enzo werkt samen met diverse kwalitatief hoogwaardige, zelfstandig werkende adviseurs op het terrein van organisatieontwikkeling. Margot heeft een licentie voor het toepassen van OCI, Organizational Culture Inventory. (Human Synergistics)

DEVELOPMENT

P+O enzo - development

Assessment, Development
Persoonlijke Ontwikkeling en Reïntegratie

U wilt een sterke organisatie bouwen. Aan de basis van uw succes staan uw mensen. Hoe beter ze op de juiste plek zitten, des te sterker de organisatie die u kunt bouwen.

Het kiezen van de juiste persoon voor een functie is niet altijd gemakkelijk. Soms zijn er verschillende goede kandidaten, waartussen u maar moeilijk kunt kiezen. Het beeld van een bepaalde kandidaat hoeft niet op alle punten even helder te zijn. Misschien vraagt u zich af wat de ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst zijn. Belangrijke zaken waar een objectieve en professionele adviseur een grote toegevoegde waarde kan hebben. P + O enzo helpt u graag verder.

P + O enzo heeft een licentie voor het gebruiken van TalentQ, LSI Lifestyle Inventory (Human Synergistics) en Insights profielen en werkt onder andere samen met Inspiric op dit terrein.

Bent u niet blij? Twijfelt u weleens aan de keuzes die u gemaakt heeft in uw loopbaan? Er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe maakt u een stap die bij u past. U kiest voor P + O enzo om u een stap verder te helpen. Laat u zich verrassen door gesprekken, museumbezoek, inspirerende opdrachten, wandelen in de regen? U komt tot de ontdekking dat u veel meer in huis heeft dan u dacht. Dat u al veel bereikt heeft. En dat bij geluk ook verdriet hoort. U neemt verantwoordelijkheid voor uw zon én uw schaduwkanten.

BELEID / AVW

P+O enzo - beleid

HR Beleid

HR/Personeelsbeleid is gebaseerd op een weldoordacht plan, dat consequent wordt uitgevoerd. Het plan sluit aan bij de doelen van een organisatie. Door  consequente uitvoering, gaan de neuzen van de mensen in die organisatie dezelfde kant op staan. Een en ander uiteraard binnen de context die wettelijk mogelijk is.

Het  HR-beleid wordt zo onderdeel van een bedrijfscultuur die door iedereen wordt gedeeld en biedt meerwaarde voor de kernwaarden van de organisatie.

HR beleid is geen doel op zich, maar een schakel tussen de algehele bedrijfsstrategie en de uitvoering daarvan. Door personeelsinstrumenten op de bedrijfsstrategie te richten, leren medewerkers de doelen van de organisatie kennen, begrijpen en implementeren.

Door heldere en eenduidige beleidskeuzes, medewerkers en managers te ontwikkelen, uit te dagen en te motiveren, heeft HRM een belangrijke rol bij de invoering en inbedding van de strategie van een organisatie.

 

 • INTERIM

  INTERIM

 • TRAININGEN

  TRAININGEN

 • ORGANISATIE

  ORGANISATIE

 • DEVELOPMENT

  DEVELOPMENT

 • BELEID / AVW

  BELEID / AVW

RECENTE PROJECTEN

Recente Projecten

Een aantal recente projecten ten bate van diverse organisaties

 • In kaart brengen functies en daarbij behorende functiebeschrijvingen/competentieprofielen;
 • Ontwikkelen beoordelingssysteem/performance management, begeleiding bij invoering;
 • Ontwikkelen personeelsbeleid;
 • Interim hoofd P&O;
 • Ondersteunen directie bij reorganisatie, opnieuw invullen personeelsformatie inclusief afscheid nemen van medewerkers via daartoe geëigende procedure;
 • Ondersteunen directie bij reorganisatie, inclusief vormgeven sociaal plan, gesprekken met OR en Vakorganisaties;
 • Afwikkelen personele consequenties faillissement in opdracht van curator;
 • Aanpassen personeelsbeleid;
 • Vormgeven  en ondersteunen directie bij doorstart van onderneming en aangaan nieuw personeelsbeleid en  AOV bij die doorstart met inachtneming van historie;
 • Advisering ten aanzien van pensioenproblematiek, B-3 status en risicodragerschap;

Trainingen op het gebied van:

 • Praktisch personeelsmanagement;
 • Voeren slecht nieuws  gesprekken;
 • Personeelsmanagement;
 • Beoordelen;
 • Resultaatgericht managen;

 

 

Margot Jenniskens

Margot Jenniskens

Margot Jenniskens

Drs Margot C. Jenniskens werkt samen met een opdrachtgever aan haalbare doelstellingen en commitment. Margot staat voor een resultaatgerichte, praktische en dynamische manier van werken. Samen met u werkt ze aan concrete doelstellingen en een plan van aanpak. Ze geeft niet alleen advies, maar helpt ook in de uitvoering. Margot houdt van tegenstrijdigheden en vindt de verscheidenheid van de wereld aantrekkelijk. Ze houdt het hart ruim en het voorhoofd breed.

Ze heeft werkervaring opgedaan als redacteur bij ‘Met het oog op morgen’, als makelaar en zes jaar als organisatie-adviseur bij KPMG Consulting waar ze binnen de afdeling ‘People Solutions’ de fijne kneepjes van het trainings- en adviesvak geleerd heeft. Vervolgens is ze verantwoordelijk geweest voor de arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en CAO onderhandelingen van de Wolters Kluwer (NL) bedrijven. Daarna is ze gestart met haar eigen bedrijf.

Margot is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als Politicoloog met als specialisatie besluitvormingsprocessen en groupthink processen. Daarnaast heeft ze aan dezelfde universiteit haar doctoraal Communicatiewetenschappen afgerond. Vervolgens heeft ze nog een postacademische opleiding gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van communicatie. Daarnaast heeft ze opleidingen gevolgd op het gebied van Business Performance Improvement, Competentiemanagement, Consulting Skills en Human Synergistics.

Contact

P+O enzo
Krugerlaan 21
3743 CJ Baarn
0628726072
margot@p-o-enzo.nl

P + O enzo is lid van de
Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling.